star_border

Arhitektonski detalji

Preuzmite arhitektonske detalje u PDF i DWG formatu

Arhitektonski detalji fasadni sistem Baumit open

Detalj erkera

Detalj ispod prozora

Detalj iznad prozora

Detalj - prelaz između zida i kosog krova

Detalj prozora - dijagonalno ojačanje

Detalj ravnog krova - topli krov

Detalj ravnog krova - obrnuti topli krov

Detalj sokle u ravni sa fasadom

Detalj sokle uvučena u odnosu na ravan fasade

Detalj sokle uvučena i distancirana u odnosu na ravan fasade

Detalj strehe

Detalj strehe horizontalno pokrivanje

Horizontalni detalj kod prozora

Šema ugrdnje tiplova

Vrste tiplova Baumit StarTrack

Arhitektonski detalji fasadni sistem Baumit Star Mineral

Detalj ispod prozora

Detalj iznad prozora

Horizontalni detalj kod prozora

Detalj sokle uvučena u odnosu na ravan sokle

Detalj sokle uvučena i distancirana u odnosu na ravan sokle

Šema ugrdnje tiplova

Arhitektonski detalji fasadni sistem Baumit Pro

Detalj erkera

Detalj ispod prozora

Detalj iznad prozora

Detalj - prelaz između zida i kosog krova

Detalj ravnog krova - topli krov

Detalj ravnog krova - obrnuti topli krov

Detalj sokle u ravni sa fasadom

Detalj sokle uvučena u odnosu na ravan fasade

Detalj sokle uvučena i distancirana u odnosu na ravan fasade

Detalj strehe

Detalj strehe horizontalno pokrivanje

Horizontalni detalj kod prozora

Šema ugrdnje tiplova za EPS ploče

Dodatni arhitektonski detalji

Aksonometrijski prikaz Ceramic sistema (sistem sa teškim fasadnim oblogama)

Baumit Ceramic Sistem

Detalj formiranja kanalica na fasadi pomoću profila sa mrežicom

Formiranje kanalica na fasadi pomoću gotovih profila sa lepljenjem dve debljine termoizolacionih ploča

Formiranje kanalica na fasadi pomoću gotovih profila i prosecanjem
termoizolacione ploče

Detalj formiranja dilatacije na fasadi

Napomena

Crteži detalja su vlasništvo kompanije Baumit i zaštićeni su autorskim pravima.
Dozvoljeno je kopiranje celog crteža ili njegovog dela u svrhu dopune tehničke dokumentacije projekata uz obavezno navođenje tačnih naziva Baumit materijala korišćenih u opisu detalja crteža.
Sve druge izmene crteža dozvoljene su samo uz izričitu prethodnu saglasnost vlasnika crteža, kompanije Baumit.