"Želimo da se ljudi osećaju dobro  u svojim domovima. Naši proizvodi se zasnivaju na istraživanjima vršenim u Viva parku."

Mag. Robert Schmid, Osnivač projekta Viva israživački park 

Viva istraživački park je najveći istraživački objekat u Evropi za komparativno proučavanje građevinskih materijala

 Glavni cilj ovog projekta je precizno merenje i ocena uticaja različitih konstrukcija i građevinskih materijala na komfor prostora u kome boravimo kroz simulaciju tipičnog ponašanja korisnika, u 13 oglednih kuća.

Kako je rađeno istraživanje

Poćeli smo sa sakupljanjem podataka 2015. kada je sazidano prvih 10 kuća. Sve kuće su istih unutrašnjih dimenzija: 3x4 metara i 2,8 metara visine. Svaka od kuća ima jednu prostoriju, 
jedan prozor i jedna vrata. Zidovi su napravljeni od različitih konstrukcija kao što su beton, opeka, drvo i dr. sa 
različitim spoljnim i unutrašnjim završnim slojevima. 

Kuće su raspoređene prema posebnom planu tako da svaka prima podjednaku količinu sunčeve svetlosti. Kuća broj 8 je posvećena merenju spoljnih uticaja: temperature, vetra, vlažnosti itd.
U kući se nalaze data centri koji kontinuirano sakupljaju podatke iz ostalih kuća. Kuća broj 5 se trenutno koristi za testiranje novih Baumit proizvoda. Istraživački park je proširen za jos tri kuće sazidane od cigle i aerisanog betona u 2018. i 2019. radi daljeg istraživanja.

U svakoj kući se nalazi 33 senzora koji mere 10 različitih 
parametara. Tokom prve dve godine prikupljeno je više 
od 5 miliona podataka.

33

SENZORA

10

RAZLIČITIH PARAMETARA

>5

MILIONA PODATAKA

Analiza rezultata

Viva istraživački park osnovan je 2014. godine prema naučnim zahtevima i u saradnji sa sledećim institucijama: 
- Medicinski univerzitet u Beču (Katedra za zaštitu životne sredine)

- IBO (Austrijski Institut za zdravo i ekološko građenje)

- FH Burgenland
(Univerzitet primenjenih nauka)

Korišćenje rezultata istraživanja

U zavisnosti od cilja, finalni rezultati se proveravaju i procenjuju od strane više eksternih instituta, nakon čega se primenjuju na različita polja:

- Možemo da procenimo prednosti i slabosti različitih vrsta građevinskog materijala.
- Možemo da damo precizne savete i rešenja za svaki problem naših kupaca.
- Naravno, testiramo Baumit proizvode i rešenja da dokažemo njihovu efikasnost.

Rezultati se takođe koriste i u našem Istraživačkom i razvojnom Centru za poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda.

Studija
Letnje vrućine.

Saznaj više

Studija
Zimska hladnoća.

Saznaj više

Studija
Unutrašnja vlažnost.

Saznaj više


Comparison