Kuća br. 9

Kuća br. 9

Kuća br. 9

Overall performance

Comfort
Kuća br. 9

Ova kuća je bila kuća čvrste konstrukcije koja je bila opremljena pločicama od 50 inča sa unutrašnjom toplotnom izolacijom kao građevinskim materijalom.

+ read more

Pokazala je prosečan nivo toplotnog kapaciteta. Zbog prosečnih karakteristika, zaštita od letnjeg pregrevanja i kolebanja temperature unutrašnje površine ocenjena je kao „prosečna“. Što se tiče vlage, kuća 9 je pokazala relativno visok efekat puferovanja vlage. Ovaj visoki puferski kapacitet je uzrokovan veoma dobrim kapacitetom sorpcije korišćenog unutrašnjeg maltera podržanog niskom otpornošću na difuziju murala.

House description

Wall material: Brick
Wall thickness: 50 cm
Inner plaster: -
Inner coating (paint): -
Insulation: -
Insulation thickness: -

Fizički parametri kuća

Zaštita od pregrevanja za vreme leta
Toplotno skladište
Kontrola vlage
Fluktuacija unutrašnje površinske temperature

fizički parametri

Zvučna izolacija
Sobna akustika
Absorption of high frequency electromagnetic fields
Primetni mirisi
3D tour

Comparison