STUDIJA ZIMSKA HLADNOĆA

Kako prestanak grejanja utiče na sobnu temperaturu

U svih 10 kuća smo simulirali prestanak grejanja na dva dana. Početna unutrašnja temperatura je bila 21oC, dok je spoljašnja temperatura bila -12oC.

Dobili smo interesantan rezultat: posle 2 dana, u kući bez izolacije temperatura zida je bila 1oC i unutrašnja temperatura je bila 4oC.

Izolovane kuće sa masivnim zidovima su zadržali obe temperature - temperatura zida i unutrašnja temperatura su bile između 15oC i 17oC.

Toplotna izolacija smanjuje potrošnju energenata:

Merenja između Decembra 2015. i Januara 2016. su pokazala da za zadržavanje prijatne unutrašnje temperature od 21oC za  izolovane kuće (U=0,15) je bilo potrebno samo 40% energije u poređenju sa kućom koja nije izolovana.

Energija je bitna. Mi je štedimo. Ti štediš isto.


Comparison