STUDIJA LETNJE VRUĆINE

Kako se boriti protiv prekomernog zagrevanja leti:

Fasadna termalna izolacija je najefikasnija zaštita protiv prekomernog zagrevanja leti. To smo zaključili za vreme istraživanja za vreme velikih vrućina 2015. godine, kada su temperature vazduha dostizale do 36oC.

Izolovane kuće su pokazale čak 5oC nizu temperaturu unutrašnjeg vazduha nego kuća koja nema nikakvu vrstu izolacije (Kuća broj 3) 

Preciznije, kuće bez izolacije su dostizale temperature preko 30oC. Unutrašnje temperature kod kuća od opeke i betona sa izolacijom su dostigle temperaturu od 26oC u proseku, sto se smatra da je u zoni komfora.

Štaviše, prozori koji su orijentisani prema jugu nisu imali nikakvu zaštitu sa roletnama.

Konstrukcija zida kao skladište toplote:

Pored termalne izolacije, ključan faktor u akumulaciji toplote je materijal koji se koristio za zidnu konstrukciju. Merenja su pokazala da masivni i teški zidovi akumuliraju toplotu sunca za vreme dana i ispoljavaju je tokom hladnijih večeri i noćnih sati. Ovo dovodi da prostorije imaju stabilniju unutrašnju temperaturu.

Preciznije, za vreme leta zidovi drže temperaturu unutra nižom. Što su zidovi od "lakšeg" materijala, to su temperature unutra više za vreme vrućina, bez obzira na U-Parametre (koeficijent prenosa toplote) i efekta izolacije u isto vreme.

Masivne izolovane konstrukcije ostaju hladnije mnogo duže za vreme letnjih vrućina zato što imaju mogućnost da zadrže više energija.


Comparison