ZAŠTITA PROTIV ELEKTROMAGNETNIH POLJA

Koji građevinski materijal ima najefektivniju zaštitu protiv polja sa visokom frekvencijom?

Radijacija visokih frekvencija se emituje iz antena i koristi se primarno za komunikacione tehnologije. Drugi izvori elektromagnetne radijacije uključuju televizore i radio transmitere. Koliko se do sada zna ono što je najvažnije je celokupno izlaganje, što je celo elektromagnetno polje kojem su ljudi izloženi.

U Viva Istraživačkom centru, kapacitet kuće da zaštiti od tri najčešće frekvencije korišćene od mobilnih telefona (900 MHz, 1,800 MHz i 2,600 MHz) su istraživane.

Rezultati:

Betonske kuće i kuće od drvenih blokova su pružile skoro potpunu zaštitu od sve tri frekvencije.
Kuće sa drvenim ramom i 50cm cigle su imale srednji nivo zaštite.
Kuće sa ciglama od 25 cm su imale nizak nivo zaštite.

Treba napomenuti da veći nivo zaštite takođe znači da je radijacija koju uzrokuju mobilni telefoni veća u dobro zaštićenim kućama.

Merenja je nadgledao i sproveo IBO, Austrijski institut za Zdravo i ekološko građenje.
Projekat je sproveden između 2015. i 2017. godine


Comparison