star_border

Tehnička dokumentacija

Struktura fasadnih sistema

Detalji

Izgled sistema

pdf

Izrada sistema (Fasadni sistem sa stiroporom EPS-F)

pdf

Fasadni sistem sa kamenom vunom-Mineral

pdf

Postavljanje termoizolacionih ploča

pdf

Baumit KlebeAnker

pdf

Tiplovanje fasadnih sistema

pdf

Tiplovanje fasadnih sistema

pdf

Tiplovanje fasadnih sistema

pdf

Izvođenje predela sokle

Detalji

Izrada sokle bez perimetarske izolacije

pdf

Izrada sokle sa perimetarskom izolacijom

pdf

Izrada sokle u ravni zida bez perimetarske izolacije

pdf

Izrada sokle u ravni zida sa perimetarskom izolacijom

pdf

Uvučena sokla kod velikih debljina izolacije

pdf

Izrada sokle sa Baumit Sockelprofil Therm

pdf

Baumit Sockelprofil Therm

pdf

Baumit Sockelprofil s Sockelprofilaufsteckleiste

pdf

Izvođenje detalja oko prozora

Detalji

Spoj prozora ili vrata sa špaletnom

pdf

Spoj prozora ili vrata u ravni zida

pdf

Spoj sa prozorom ili vratima postavljenim preko zida

pdf

Spoj sa rolo kutijom

pdf

Prepusti kod prozora i vrata sa elementima

pdf

Izrada solbanka

pdf

Izrada solbanka-varijanta

pdf

Spoj solbanka na prethodno postavljenu prozorsku dasku

pdf

Spoj solbanka na naknadno postavljenu prozorsku dasku

pdf

Armiranje i izrada uglova vecih i manjih od 90 stepeni

pdf

Armiranje i izrada uglova od 90 stepeni

pdf

Dijagonalno armiranje oko otvora

pdf

Dijagonalno armiranje oko otvora-aksonometrija

pdf

Izvođenje spojeva i priključaka

Detalji

Spoj sa uvučenim delom objekta

pdf

Spoj sa balkonskom pločom

pdf

Priključak sa balkonskom pločom

pdf

Obrubljena balkonska ploča

pdf

Spoj sa soklom simsa

pdf

Spoj sa gornjom kotom terena

pdf

Izrada atike

pdf

Izrada atike-varijanta

pdf

Spoj gelendera na postojeću balkonsku ploču

pdf

Izvođenje spoja sa krovom

Detalji

Priključak sa krovom-topli krov

pdf

Priključak sa krovom-provetreni topli krov

pdf

Priključak sa krovom-ventilisani hladni krov

pdf

Spoj s limenom opšivkom

pdf

Spoj s limenom opšivkom-nadzid

pdf

Priključni profil za limene opšivke

pdf

Izvođenje dilatacija

Detalji

Izrada radne dilatacije

pdf

Izrada radne horizontalne fuge

pdf

Zaštita od požara

Detalji

Izrada protivpožarnih pajaseva

pdf

Dimenzionisanje protivpožarne rigle

pdf

Izvođenje protivpožarne rigle

pdf

Zaštitna rigla sa dodatom EPS-F pločom

pdf

Zaštitna rigla sa dodatom kalcijum-silikatnom pločom

pdf

Montažni elementi

Detalji

Baumit MontageQuader - Model

pdf

Baumit MontageZylinder - Model

pdf

Baumit IsolierTeller + Spax za manje od 3cm izolacije

pdf

Baumit SpiralDubel - spiralni tipl

pdf