Baumit IonitFino

Mineralna glet masa i masa za ispunu fuga gips-kartona

Mineralna glet masa za gletovanje površina i ispunu fuga kod gips ploča za unutrašnju upotrebu, poboljšava kvalitet vazduha u zatvorenom regulisanjem vlažnosti. Zajedno sa Baumit IonitColor kao završnim slojem, Baumit IonitFino daje značajan doprinos zdravoj klimi u zatvorenom, podržava proizvodnju zdravih vazdušnih jona i pospešuje zdravlje i vitalnost. Baumit IonitFino je osnova za završni premaz sa Baumit IonitColor za poboljšanje kvaliteta vazduha u zatvorenom.

  • Poboljšava unutrašnju klimu

  • Idealna u sistemu sa IoniColor-om

  • Idealno glatka površina

Baumit IonitFino