Baumit Divina Optima

Unutrašnja disperziona boja

Disperziona boja za unutrašnje radove, bela, može se razrediti sa vodom, dobre pokrivne moći. Obrada samo u unutrašnjim prostorijama.

  • Ekonomična

  • Dobra pokrivnost

  • Lako nanošenje

Baumit Divina Optima