Baumit MPA 35

Spoljni mašinski malter

Gotovi cementno-krečni fabrički pripremljeni mašinski malter za primenu na spoljnim i unutrašnjim zidnim površinama. Grupa maltera GP-CS II-W1 u skladu sa EN 998-1.

  • Vodoodbojan

  • Paropropusan

  • Mašinska i ručna aplikacija

Baumit MPA 35