Baumit MultiWhite

Beli multifunkcionalni malter za renoviranje

Specijalni, multifunkcionalni beli mineralni fasadni malter za renoviranje, koji služi i kao masa za lepljenje termoizolacionih ploča, kao i za izravnavanje i saniranje betona, starih maltera i fasadnih dekorativnih maltera i boja, za ručno i mehaničko nanošenje.

  • Bele boje

  • Ojačan vlaknima

  • Multifunkcionalna primena

Baumit MultiWhite