Baumit Sanova MonoTrass

Sanacioni beli tras-krečni malter

Fabrički zamešani vlaknima ojačani suvi gotovi tras-krečni beli malter za renoviranje sa smanjenom apsorpcijom kapilarne vode za jednostavnu mehaničku i ručnu obradu u skladu sa ONORM B 3345 i ONORM EN 998-1, sertifikovanim u skladu sa WTA direktivom.

  • WTA sertifikat

  • Otporan na soli i vlagu

  • Najduži vek trajanja

Baumit Sanova MonoTrass