Baumit NHL 3,5

Prirodni hidraulični kreč klase 3,5

Prirodno hidraulično vezivo, NHL 3.5 prema EN 459-1. Bez cementa. Vezivo od prirodnog hidrauličnog kreča, bogato silikatima; posebno spaljeno, ugašeno i fino mleveno.

  • Za istorijske građevine i spomenike

  • Za maltere za malterisanje i zidanje

  • Bez cementa

Baumit NHL 3,5