Baumit Baumacol Strap Plus

Elastična izolaciona traka

Specijalna traka za zaptivanje izrađena od TPE, poprečno rastegljivim i uzdužno stabilnim filcom od polipropilena. Za zidni i podni spoj u sistemu hidroizolacija sa Baumacol Proof, Baumacol Protect, Baumacol Protect 2K i Baumacol Protect One. Širina 12 cm.

  • Visoka elastičnost

  • Obložena filcom

  • Povećana širina od 12 cm

Baumit Baumacol Strap Plus