Baumacol FlexTreme

Ekstremno elastični lepak klase C2TE S2

Ekstremno elastični lepak, otporan na vodu i mraz, sa produženim otvorenim vremenom i poboljšani karakteristikama, klase C2TE S2 prema EN 12004. Za polaganje svih keramičkih zidnih i podnih pločica bez ograničenja, mozaika, finih kamenih pločica i prirodnog kamena, za spolja i unutra. Specijalno i za tanke fine pločice velikog formata, kao i za površine sa velikim termičkim dilatacijama i velikim statičkim opterećenjem.

  • Ekstremno elastičan (S2)

  • Za sve obloge i formate

  • Za problematične podloge

Baumacol FlexTreme