Baumit MPI 25

Krečno-cementni unutrašnji malter

Gotovi krečno-cementni fabrički pripremljeni mašinski malter za primenu na unutrašnjim zidnim površinama. Grupa maltera GP-CS II-W0 u skladu sa EN 998-1.

  • Mineralan i prirodan

  • Mašinska i ručna aplikacija

  • Pogodan i za kupatila

Baumit MPI 25