Elastični ugaoni profil

Profil za sve uglove

Elastični profil od plastike sa staklenom mrežicom za tačno izvođenje ugla kod termoizolacionih fasadnih sistema. Univerzalno izvođenje omogućava ravne uglove, kao i uglove veće i manje od 90° - jedan proizvod za sve namene.

  • Za sve vrte uglova

  • Precizno izvođenje

  • Brza ugradnja

Elastični ugaoni profil