Baumit Al početni profil

Početni profil

Aluminijumski početni profil za podnožje U oblika za sve termo sisteme, sa okapnicom. Povećane stabilnosti sa povećanom debljinom profila.

  • Profil za zaptivanje i poravnanje

  • Za kvalitetniju ugradnju

  • Za različite debljine ploča

Baumit Al početni profil