Baumit StarTex

Tekstilno-staklena mrežica

Armaturna mrežica od tekstilno-staklenih vlakana za Baumit fasadne termoizolacione sisteme. Ispitana prema ETAG 004 u sistemu.

  • Alkalno otporna

  • Visoko otpornost na kidanje

  • ETA sertifikovana

Baumit StarTex