Baumit StarContact

Premium fasadni lepak

Paropropusni, visoko elastični, mineralni praškasti lepak na bazi sivog cementa, za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča, za izravnavanje betona, ručno ili mašinski. Proizvod ispitan u skladu sa evropskim standardom u sistemu prema ETAG 004 - Smernica za evropska tehnička dopuštenja.

  • Visoka elastičnost

  • Paropropusan

  • Lako nanošenje

Baumit StarContact