Baumit StarContact White

Beli fasadni fleksibilni lepak

Beli paropropusni, visoko elastični, mineralni praškasti lepak na bazi belog cementa, za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča, za izravnavanje betona, ručno ili mašinski. Proizvod ispitan u skladu sa evropskim standardom u sistemu prema ETAG 004 - Smernica za evropska tehnička dopuštenja.

  • Beli

  • Visoko elastičan

  • Paropropusan

Baumit StarContact White