Baumit openContact

Sistemski lepak za open sistem

Beli, paropropusni, visoko elastični, mineralni praškasti lepak na bazi belog cementa, za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča, ručno ili mašinski. Proizvod ispitan u skladu sa evropskim standardom u sistemu prema ETAG 004 - Smernica za evropska tehnička dopuštenja.

  • Odlična adhezija i elastičnost

  • Visoka paropropusnost

  • Specijalno razvijen za Baumit open sistem

Baumit openContact