Baumit NanoporTop

Fasadni dekorativni malter sa efektom samočišćenja

Fasadni mineralni dekorativni malter, tankoslojni, sa efektom samočišćenja, u zaglađenoj (KRATZ) ili zaribanoj (RILLE) strukturi. Proizvod ispitan u skladu sa evropskim standardom EN 15824 i u sistemu prema ETAG 004

  • Efekat samočišćenja

  • Mineralan i paropropusan

  • Vrlo visoka zaštita od prljanja

Baumit NanoporTop