CrystalActivator

Premijum prajmer-aktivator

Specijalni aktivator za fasadni malter CrystalTop. CrystalSet se sastoji od 2 komponente, aktivatora koji je spreman za upotrebu - CrystalActivator i premijum fasadnog maltera koji je spreman za upotrebu - CrystalTop. Da bi se osigurala funkcionalnost CrystalSet-a, za završni malter - CrystalTop - je uvek obavezno upotrebiti u kombibaciji sa specijalnim prajmerom - CrystalActivator-om. Ispitano prema EN 15824 sistemu prema EAD 040083-00-0404. CristalTop sadrži ≤ 5% masenog udela organskih komponenti.

  • prirodno i paropropusno

  • otporan na prljanje

  • mineralni premijum aktivator

CrystalActivator