Baumit StarTop

Premium fasadni dekorativni malter na bazi silikonskog veziva

Fasadni dekorativni malter, tankoslojni, sa smanjenom apsorpcijom vode i funkcionalnim puniocom koji doprinosi brzom sušenju fasadnih površina nakon kiše, magle i kondenzacije, na bazi silikonskih smola, u zaglađenoj (KRATZ) ili zaribanoj (RILLE) strukturi. Proizvod ispitan u skladu sa evropskim standardom EN 15824 i u sistemu prema ETAG 004

  • Brzo sušenje površine

  • Zaštita od algi i gljivica

  • Efekat samočišćenja

Baumit StarTop