Baumit SilikatTop

Silikatni fasadni dekorativni malter

Fasadni dekorativni malter, tankoslojni, na bazi kalijum-silikata (vodenog stakla), u zaglađenoj (KRATZ) ili zaribanoj (RILLE) strukturi. Proces vezivanja se obavlja silikatizacijom bez stvaranja površinskog napona i skupljanja. Proizvod ispitan u skladu sa evropskim standardom EN 15824 i u sistemu prema ETAG 004 - Smernica za evropska tehnička dopuštenja. Ručna i mašinska aplikacija. Komponenta fasadnih termoizolacionih sistema (ETICS).

  • Visoka paropropusnost

  • Otpornost na prljavštinu

  • Brilijantne boje

Baumit SilikatTop