Baumit GranoporTop

Akrilni fasadni dekorativni malter

Fasadni dekorativni malter, tankoslojni, na akrilnoj bazi, u zaglađenoj (KRATZ) ili zaribanoj (RILLE) strukturi. Proizvod ispitan u skladu sa evropskim standardom EN 15824 i u sistemu prema ETAG 004 - Smernica za evropska tehnička dopuštenja. Ručna i mašinska aplikacija. Komponenta fasadnih termoizolacionih sistema (ETICS).

  • Otporan na vremenske uticaje

  • Visoka vodoodbojnost

  • Dobra obradivost

Baumit GranoporTop