Baumit FungoFluid

Rastvor protiv mikroorganizama

Vodeni rastvor za tretiranje površina obraslih mikroorganizmima, unutra i spolja. Potrošnja: ca. 50 - 100 g/m2, kod 2 premaza Izdašnost: ca. 100 - 200 m2/kanti

  • Za lepu fasadu

  • Protiv algi i gljivica

  • Jednostavna aplikacija

Baumit FungoFluid