Србија

Menu

clear

Baumit SilikonTop

Silikonski fasadni dekorativni malter

Fasadni dekorativni malter, tankoslojni, na bazi silikona, u zaglađenoj (KRATZ) ili zaribanoj (RILLE) strukturi. Proizvod ispitan u skladu sa evropskim standardom EN 15824 i u sistemu prema ETAG 004 - Smernica za evropska tehnička dopuštenja. Ručna i mašinska aplikacija. Komponenta fasadnih termoizolacionih sistema (ETICS).

  • Visoka vodoodbojnost

  • Visoka paropropusnost

  • Visoka elastičnost

Varijante proizvoda

Pakovanje
25 kg Kanta
Broj pakovanja u paleti
24
Rok trajanja
12 meseci
Paropropusnost
ca. 40 - 60
W vrednost
W3
Specifična gustina
ca. 1.8 kg/dm³
Adhezija
> 0.3 MPa
Reakcija na vatru
B
Potrošnja
ca. 2.5 kg/m²
Prinos
ca. 10 m²/kanta
Struktura
K 1,5
Maks. veličina zrna
max. 1.5 mm
Pakovanje
25 kg Kanta
Broj pakovanja u paleti
24
Rok trajanja
12 meseci
Paropropusnost
ca. 40 - 60
W vrednost
W3
Specifična gustina
ca. 1.8 kg/dm³
Adhezija
> 0.3 MPa
Reakcija na vatru
B
Potrošnja
ca. 2.9 kg/m²
Prinos
ca. 8.6 m²/kanta
Struktura
K 2
Maks. veličina zrna
max. 2 mm
Pakovanje
25 kg Kanta
Broj pakovanja u paleti
24
Rok trajanja
12 meseci
Paropropusnost
ca. 40 - 60
W vrednost
W3
Specifična gustina
ca. 1.8 kg/dm³
Adhezija
> 0.3 MPa
Reakcija na vatru
B
Potrošnja
ca. 2.6 kg/m²
Prinos
ca. 9.6 m²/kanta
Struktura
R 2
Maks. veličina zrna
max. 2 mm
Pakovanje
25 kg Kanta
Broj pakovanja u paleti
24
Rok trajanja
12 meseci
Paropropusnost
ca. 40 - 60
W vrednost
W3
Specifična gustina
ca. 1.8 kg/dm³
Adhezija
> 0.3 MPa
Reakcija na vatru
B
Potrošnja
ca. 3.9 kg/m²
Prinos
ca. 6.4 m²/kanta
Struktura
K 3
Maks. veličina zrna
max. 3 mm
Pakovanje
25 kg Kanta
Broj pakovanja u paleti
24
Rok trajanja
12 meseci
Paropropusnost
ca. 40 - 60
W vrednost
W3
Specifična gustina
ca. 1.8 kg/dm³
Adhezija
> 0.3 MPa
Reakcija na vatru
B
Potrošnja
ca. 3.6 kg/m²
Prinos
ca. 6.9 m²/kanta
Struktura
R 3
Maks. veličina zrna
max. 3 mm
Baumit SilikonTop
star_border

Izbor boje

Svi prikazani uzorci boja služe kao vizuelni vodič za odabrani proizvod. Preporučuju se testni uzorci na fasadi pre primene. Male razlike između ovde prikazanih boja, uzoraka boja, mapa u boji, prirodnih uzoraka i materijala koji se izdaju moguće su zbog proizvodnih procesa i na te razlike ne postoji pravo žalbe. Ujednačenost boje i teksture može se osigurati samo unutar proizvodne serije. Imajte na umu: struktura i priroda podloge mogu uticati na stvarni izgled boje na objektu.

Povezani Sadržaj