Menu

clear

Baumit NanoporTop

Fasadni dekorativni malter sa efektom samočišćenja

Fasadni mineralni dekorativni malter, tankoslojni, sa efektom samočišćenja, u zaglađenoj (KRATZ) ili zaribanoj (RILLE) strukturi. Proizvod ispitan u skladu sa evropskim standardom EN 15824 i u sistemu prema ETAG 004

  • Efekat samočišćenja

  • Mineralan i paropropusan

  • Vrlo visoka zaštita od prljanja

Baumit NanoporTop
star_border

Varijante proizvoda

Pakovanje
25 kg Kanta
Broj pakovanja u paleti
32
Rok trajanja
6 meseci
Paropropusnost
ca. 15 - 30
Lambda R
ca. 0.7 W/mK
SD vrednost
V2
W vrednost
W2 (SIST EN 1062-1)
Specifična gustina
ca. 1.8 kg/dm³
Adhezija
> 0.3 MPa
Reakcija na vatru
B
Potrošnja
ca. 2.5 kg/m²
Prinos
ca. 10 m²/kanta
Struktura
K 1,5
Maks. veličina zrna
max. 1.5 mm
Pakovanje
25 kg Kanta
Broj pakovanja u paleti
32
Rok trajanja
6 meseci
Paropropusnost
ca. 15 - 30
Lambda R
ca. 0.7 W/mK
SD vrednost
V2
W vrednost
W2 (SIST EN 1062-1)
Specifična gustina
ca. 1.8 kg/dm³
Adhezija
> 0.3 MPa
Reakcija na vatru
B
Potrošnja
ca. 2.9 kg/m²
Prinos
ca. 8.6 m²/kanta
Struktura
K 2
Maks. veličina zrna
max. 2 mm
Pakovanje
25 kg Kanta
Broj pakovanja u paleti
32
Rok trajanja
6 meseci
Paropropusnost
ca. 15 - 30
Lambda R
ca. 0.7 W/mK
SD vrednost
V2
W vrednost
W2 (SIST EN 1062-1)
Specifična gustina
ca. 1.8 kg/dm³
Adhezija
> 0.3 MPa
Reakcija na vatru
B
Potrošnja
ca. 3.9 kg/m²
Prinos
ca. 6.4 m²/kanta
Struktura
K 3
Maks. veličina zrna
max. 3 mm

Izbor boje

Svi prikazani uzorci boja služe kao vizuelni vodič za odabrani proizvod. Preporučuju se testni uzorci na fasadi pre primene. Male razlike između ovde prikazanih boja, uzoraka boja, mapa u boji, prirodnih uzoraka i materijala koji se izdaju moguće su zbog proizvodnih procesa i na te razlike ne postoji pravo žalbe. Ujednačenost boje i teksture može se osigurati samo unutar proizvodne serije. Imajte na umu: struktura i priroda podloge mogu uticati na stvarni izgled boje na objektu.

Povezani Sadržaj