star_border

1 Opšte informacije za posetioce vebsajta

Baumit pridaje veliki značaj zaštiti vaših ličnih podataka. Iz tog razloga, a u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka – posebno sa Opštom regulativom o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) – obaveštavamo vas o načinu prikupljanja, obrade i korišćenja vaših podataka tokom posete našem vebsajtu.

Tokom posete našem vebsajtu obrađujemo ili evidentiramo sledeće podatke:

·         Tip i verziju pretraživača

·         Operativni sistem koji koristite

·         Referentne URL (strane koje ste prethodno posetili)

·         Ime hosta kompjutera koji pristupa (IP adresu)

·         Vreme zahteva servera

1.1 Svrha i trajanje obrade podataka / obelodanjivanje podataka

Ove podatke koristimo samo u svrhu optimizacije izgleda i dokaza u slučaju nezakonitog korišćenja našeg vebsajta i brišemo ih, ukoliko ne postoji pravni osnov za duži period čuvanja nakon [7] dana.

Mi ne objavljujemo vaše lične podatke. U okviru obrade ovih podataka, podaci se prenose na IT procesor u pridruženim kompanijama. U nekim slučajevima, provajder ove usluge angažuje pod-procesore (npr. Google LLC). Nema obelodanjivanja podataka trećim licima, osim ukoliko pružanje podataka nije neophodno za uspostavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva pred sudom ili državnim organom. U takvim slučajevima, podaci se momentalno brišu nakon okončanja tih postupaka.

 1.2  Kolačići

Kolačiće koristimo da bi obezbedili jednostavnost korišćenja naše ponude. To su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju uz pomoć pretraživača na vašem uređaju. Oni nisu štetni. Neki kolačići ostaju uskladišteni na vašem uređaju dok ih vi ne izbrišete. Pomoću njih prepoznajemo vaš pretraživač sledećeg puta kada pristupite našem sajtu.

Ukoliko to ne želite, možete podesiti svoj pretraživač da vas obavesti o postavljanju kolačića. Time svaki put odlučujete da li da prihvatite ovu mogućnost.

Deaktivacijom kolačića može doći do ograničavanja funkcionalnosti našeg vebsajta.

2    Kontakt forma

Baumit poklanja veliki značaj zaštiti vaših ličnih podataka. Iz tog razloga, a u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka – posebno sa Opštom regulativom o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) – obaveštavamo vas o načinu prikupljanja, obrade i korišćenja vaših podataka tokom posete našem vebsajtu.

Kada nas kontaktirate, dajete nam sledeće podatke koje mi time prikupljamo i obrađujemo:

·         Ime

·         Kompaniju i naziv vaše funkcije

·         Adresu elektronske pošte

·         Broj telefona

·         Poštansku adresu

·         Predmet/ tekst poruke

Uz to, pri pregledu naših stranica automatski nam se prenose tehničke informacije. To su, između ostalog, informacije o pretraživaču koji koristite, operativnom sistemu, kao i datumu i vremenu posete sajtu. Ovi podaci koriste se u cilju optimizacije našeg vebsajta.

2.1  Svrha i trajanje obrade podataka / obelodanjivanje podataka

Podatke koje ste nam pružili u onlajn obrascu koristimo isključivo u svrhu obrade vašeg kontakta sa nama. Korišćenje podataka u svrhu ostvarivanja procesa kontakta je neophodno, pa prema tome i legitimno u smislu Opšte regulative o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR, Čl. 6 para. 1, stavke a, b i f GDPR). Vaše podatke koristimo samo dok je to potrebno za ispunjenje ove svrhe.

Mi ne objavljujemo vaše lične podatke. U okviru obrade ovih podataka, podaci se prenose na IT procesor u pridruženim kompanijama. U nekim slučajevima, provajder ove usluge angažuje pod-procesore. Nema obelodanjivanja podataka trećim licima, osim ukoliko pružanje podataka nije neophodno za uspostavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva pred sudom ili državnim organom. U takvim slučajevima podaci se momentalno brišu nakon okončanja tih postupaka.

3  Registracija namyBaumit

Baumit poklanja veliki značaj zaštiti vaših ličnih podataka. Iz tog razloga, a u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka – posebno sa Opštom regulativom o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) – obaveštavamo vas o načinu prikupljanja, obrade i korišćenja vaših podataka u okviru registracije u našoj zoni za potrošače.

Tokom postupka registracije, pružate nam sledeće podatke koji na taj način prikupljamo i obrađujemo:

·         Adresa elektronske pošte

·         Lozinka

·         Ime

·         Kategorija kupca

Uz to, pri pregledu naših stranica automatski nam se prenose tehničke informacije. To su, između ostalog, informacije o pretraživaču koji koristite, operativnom sistemu, kao i datumu i vremenu posete sajtu. Ovi podaci koriste se u cilju optimizacije našeg vebsajta.

3.1  Svrha i trajanje obrade podataka / obelodanjivanje podataka

Podatke koje ste nam pružili u onlajn obrascu koristimo isključivo u svrhu obrade vašeg kontakta sa nama. Korišćenje podataka u svrhu ostvarivanja procesa kontakta je neophodno, pa prema tome i legitimno u smislu  Opšte regulative o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR, Čl. 6 para. 1, stavke a, b i f GDPR). Vaše podatke koristimo samo dok je to potrebno za izvršenje ove svrhe.

Mi ne objavljujemo vaše lične podatke. U okviru obrade ovih podataka, podaci se prenose na IT procesor u pridruženim kompanijama. U nekim slučajevima, provajder ove usluge angažuje pod-procesore. Nema obelodanjivanja podataka trećim licima, osim ukoliko pružanje podataka nije neophodno za uspostavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva pred sudom ili državnim organom. U takvim slučajevima podaci se momentalno brišu nakon okončanja tih postupaka.

4  Opšte informacije

4.1  Bezbednost podataka

Sa vaši ličnim podacima i informacijama o vama postupamo krajnje pažljivo i koristimo ih samo za navedene svrhe. Naravno, posebno obezbeđujemo poštovanje propisa GDPR-a preduzimanjem odgovarajućih organizacionih i tehničkih mera.

4.2 Vaša prava

Pravo pristupa informaciji o tome da li smo i koje vaše lične podatke sačuvali imate u svakom trenutku. Na raspolaganju smo vam za sva dalja pitanja o zaštiti podataka.

Uz to, imate pravo na ispravku, brisanje, ograničenje obrade, prenos podataka, primedbe i blokiranje netačnih ili nezakonito obrađenih podataka.

Molimo vas da takve zahteve uputite na elektronsku adresu koja stoji u impresumu ovog sajta.

Ukoliko smatrate da je obrada vaših ličnih podataka u suprotnosti sa zakonom o zaštiti podataka ili da su vam ugrožena prava na privatnost, imate mogućnost podnošenja žalbe nadzornom organu u vašoj državi.

Sve informacije o našoj kompaniji nalaze se u impresumu vebsajta.