Viva Istrazivacki Park
star_border

Kako su vršena istraživanja zdravih proizvoda

Kvalitet unutrašnjeg vazduha je sve važniji. A građevinski materijali bitno utiču na kvalitet vazduha. Zbog toga je Baumit pokrenuo projekat „Healthy Living" (Zdravo stanovanje) da bi otkrio uticaj materijala na dobrobit i zdravlje stanara. U Wopfingu u Austriji, napravljen je najveći istraživački centar u Evropi u kome se vrše poređenja građevinskih materijala. Intenzivna merenja odvijaju se više od dve godine. Prikupljeno je i evaluirano više od pet pet miliona podataka.

„Želimo da se ljudi osećaju zdravo i prijatno u svojim domovima“ Robert Schmid, vlasnik Baumita.

Isti uslovi

Izgrađeno je deset oglednih objekata, a još dva su u fazi izgradnje. Svi imaju iste dimenzije ali su napravljeni od različitih materijala. Prikupljanje podataka odvija se u devet objekata u različitim, veštački stvorenim uslovima. Merenja su potpuno automatizovana, a podaci se slivaju u deseti objekat u kome se nalazi kontrolna jedinica.

Výskumný park Viva na stavebné materiály

Analiza podataka

Podaci koji se prikupljaju iz svakog od objekata su anonimni. Dobijeni podaci šalju se spoljnim partnerima (Tehničkom univerzitetu u Pinkafeldu, Austrijskom institutu za zdravu i ekološki bezbednu gradnju i Medicinskom fakultetu u Beču) gde se zatim evaluiraju. Takođe se procenjuju njihovi uticaji na zdravlje i udobnost stanovanja. Na nedeljnom nivou, u svakom od objekata prikuplja se više od 30.000 različitih vrsta podataka.

Výskumný park Viva_meranie dát

Podaci dobijeni istraživanjem

U okviru analize kvaliteta unutrašnjeg vazduha, pojedinačni parametri pregledaju se sa medicinskog aspekta: unutrašnja klima, joni, VOC (lako isparljiva organska jedinjenja), nivo buke, mirisi. Analiziraju se alergijske reakcije, zamor, stres ili kvalitet sna. Takođe se vrše merenja ušteda energije, akumulacije, temperaturne promene, sezonske promene, apsorpciona svojstva i paropropusnost građevinskih materijala.

Praktični rezultati

Letné horúčavy a zateplenie
Letnja vrućina

Znate li kako da se borite protiv pregrevanja leti? Svežina se bolje i duže održava u termoizolovanim kućama.

Više
Zateplenie udržiava teplo v zime
Hladnoća tokom zimskih dana

Šta će se dogoditi ukoliko dođe do prekida grejanja tokom zime? Pročitajte koji tipovi kuća najduže zadržavaju toplotu.

More
Vlhkosť v interiéri
Vlaga u unutrašnjim prostorima

Vlažnost unutrašnjeg vazduha trebalo bi da se kreće od 40 do 60 %. Kako različiti građevinski materijali utiču na održavanje ovog stepena vlažnosti?

More
Výskumné domy VivaPark
Poređenje kuća

Različite vrste građevina i materijala i njihov uticaj na zdravlje i udobnost stanovanja. Saznajte kako da izgradite zdrav dom.

More

Kako se gradi zdrav dom?

Glavni uticaj na zdravlje i kvalitet stanovanja imaju metod gradnje i korišćeni materijali. Rezultate merenja iz Viva istraživačkog parka moguće je sumirati u tri glavne stavke:

1. Fasada na prvom mestu

Dobro izolovana kuća ima puno prednosti. Uz uštedu energije, ona ostvaruje bolje rezultate i u drugim fizičkim parametrima i obezbeđuje toplinu svojim stanarima.

Baumit nudi visoko kvalitetne Baumit fasadne termoizolacione sisteme koji se sastoje od efikasnih izolacionih materijala, već isprobanih lepkova i inovatovnih završnih slojeva. Fasadni termoizolacioni sistemi štite zidove od spoljnih uticaja i obezbeđuju suvu strukturu zida bez naprezanja. Međutim, dobra izolacija, pre svega, održava konstantnu unutrašnju temperaturu.


Zateplenie domu

2. Masivnost je bitna

Masívna konštrukcia

Tokom svih merenja u istraživačkom centru, najbolje rezultate dale su masivne termoizolovane konstrukcije.
Masivni materijali kao što su beton, konvencionalna opeka i drvo visoke gustine pokazuju veći kapacitet za akumulaciju energije. Zimi bolje zadržavaju toplotu, a leti – u kombinaciji sa termalnom izolacijom – unutrašnjost se ne pregreva.

  • Kombinacija opeke i maltera je najbolji izbor za postizanje optimalne klime u unutrašnjosti objekata
  • Kombinacija betona i maltera obezbeđuje dobru akustiku i sprečava formiranje električnog smoga
  • Masivno drvo svtara dobru akustiku i reguliše klimu u prostoriji

3. Unutrašnje vrednosti

Čovek se najbolje oseća kada je vlažnost vazduha između 40 i 60 %. Ponekad pravilna ventilacija i grejanje nisu dovoljni za održavanje optimalne vlažnosti.
Zidovi sa malterima formiraju velike površine koje, u slučaju dobrog izbora materijala, pomažu regulaciji vlažnosti u unutrašnjosti bez velikih odstupanja. Dobar sistem mineralnih maltera može da deluje kao ublaživač maksimalnih vrednosti vlažnosti tako što apsorbuje višak vlage u prvih nekoliko centimetara i kasnije je ponovo oslobađa kada je to potrebno. Ovo garantuje konstantan nivo vlažnosti vazduha, čime se obezbeđuje zdrava unutrašnja klima.
Unutrašnji malter Baumit KlimaWhite, debljine 1,5 cm, znatno pomaže regulaciju unutrašnje vlažnosti vazduha i smanjuje stepen pojave organizama štetnih po naše zdravlje. 

Kvalitné vnútorné materiály