Sve za sanaciju vaše fasade
star_border

Sve za sanaciju vaše fasade

  • Jednostavno
  • Brzo
  • Kvalitetno

Čak i fasada koju redovno negujete vremenom zahteva sanaciju, bez obzira da li se radi o fasadnom termoizolacionom sistemu ili samo malterisanoj fasadi. Okruženje objekta nije važno. Fasadu možete sanirati na nekoliko načina, u zavisnosti od stepena zaprljanosti ili oštećenja. Način saniranja varira, od jednostavnog vizuelnog renoviranja nanošenjem nove boje do potpunog renoviranja. Renoviranje fasade materijalima iz sistema Baumit daje vašoj kući novi izgled za mnogo godina.

Mnogo problema, jedno rešenje

Znečistená fasáda
Zaprljane fasade

Nataložene nečistoće na fasadi formiraju slojeve između premaza. Prijanjanje novih premaza je veoma slabo. Potrebno je očistiti fasadu.

Zaprljane fasade
Pieskujúci povrch fasáy
Peskovita površina

Peskovita površina ili otpadajući delovi smanjuju stabilnost novih slojeva i uzrokuju slabo prijanjanje nove boje na površinu.

Želim da renoviram fasadu
Silno nasiakavý povrch fasády
Fasade sa veoma upojnim površinama

Podloga visoke ili neujednačene apsorpcije može biti razlog nastanka mrlja na novonanetoj fasadnoj boji.

Renoviranje fasade sa upojnom površinom
Odlupujúci sa náter
Slojevi koji se ljušte

Pre nanošenja nove boje potrebno je skinuti slojeve koji se ljušte, a neravnine koje nastanu izglačati.

Sanirati fasadu
Riasy na fasáde

Alge na fasadi

Fasade moraju biti otporne na sve uticaje atmosferalija, nečistoće i širenje algi. Takve fasade nije dovoljno samo oprati, već ih je potrebno posebno tretirati.

mikrotrhlinky na fasáde

Pukotine na fasadi < 0,5 mm

Pukotine na fasadi potrebno je pregledati i izmeriti. Sa malim kapilarnim pukotinama je lako. Dovoljna je posebna penetraciona bojama sa vlaknima i nova boja.

Trhliny na fasáde

Pukotine na fasadi > 0,5 mm

Pukotine šire od 0,5 mm hitno sanirajte jer prodiranje vlage može dovesti do velikih oštećenja na fasadi.