Unutrasnji malteri za opeku
star_border

Unutrašnji malteri za opeku

Odaberite strukturu koja vam se dopada i neka vaši zidovi zablistaju.

Hrubá štruktúra stien
Gruba tekstura

Dekorativna grupa struktura za rustičan izgled vaših zidova. Napravite lep kontrast i koristite je u kombinaciji sa uglačanom.

Više
Hladená zrnitá štruktúra
Uglačana zrnasta

Visokokvalitetni malteri za zatvorene prostore sa lepom tradicionalnom teksturom. Veličina zrna oko 1 mm.

Više
Hladená jemná
Uglačana fina

Malteri za enterijere opšte namene i štuko malteri sa univerzalnom teksturom. Veličina zrna oko 0,6 mm.

Više
Hladký gletovaný povrch
Uglačana sjajna

Moderni i impresivni. Beli premazi ili glatki krečni malteri koji se lako nanose pomažu dobijanju glatkih, sjajnih površina.

Više

Gruba struktura

Malteri Klima za zdravo stanovanje

Krečni malteri Klima za bolju regulaciju vlažnosti u zatvorenim prostorijama i za zdraviju klimu.

3. Završni, teksturisani malter

Baumit KlimaDekor, veličina zrna 1, 1,5 i 2 mm.

2. Klima malter

Baumit KlimaWhite za mašinsko nanošenje ili malter KlimaUni za ručno nanošenje.

1. Priprema osnove

Bez pripreme osnove, direktno nanositi na čistu, suvu opeku. U slučaju izuzetno upijajuće osnove, koristiti regulator upijanja Baumit.

Kvalitet proveren tokom vremena

Krečnjački/ cementni malteri za ručno i mašinsko nanošenje.

3. Završni, teksturisani malter

Baumit FascinaTop, veličina zrna 1 i 2 mm.

2. Mašinski malteri

Baumit MPI 25, MPI 25 L za mašinsko nanošenje ili malter MVR Uni za ručno nanošenje.

1. Priprema osnove

Bez pripreme osnove, direktno nanositi na čistu, suvu opeku. U slučaju izuzetno upijajuće osnove, koristiti regulator upijanja Baumit.

Glatka zrnasta

Lepa klasična

Krečno/cementni malter koji se ručno nanosi, sa lepom tradicionalnom teksturom površine. Veličina zrna oko 1 mm.

3. Gornji unutrašnji sloj
Baumit KlimaColor ili obične farbe za unutrašnje prostore.
2. Mašinski malter
Krečni/cementni malter Baumit KlimaUni za bolju regulaciju vlažnosti vazduha u zatvorenim prostorima.
Beli krečno/cementni malter Baumit MVR Uni za ručno nanošenje.
1. Priprema podloge
Bez pripreme podloge, direktno nanositi na čistu, suvu opeku. U slučaju izuzetno upijajuće osnove, koristiti regulator upijanja Baumit.

Glatka fina

Malter Klima za zdrav život

Krečni malter Klima aktivno reguliše vlažnost vazduha u zatvorenim prostorijama, eliminiše dejstvo štetnih materija i sprečava rast plesni zahvaljujući visokoj pH vrednosti.

1. Gornji unutrašnji sloj

Baumit KlimaColor 

2. Mašinski klima malter

Baumit KlimaWhite za mašinsko nanošenje. Optimalna debljina maltera 1,5 – 2 cm.

3. Priprema osnove

Bez pripreme osnove, direktno nanositi na čistu, suvu opeku. U slučaju izuzetno upijajuće osnove, koristiti Baumit Regulator upijanja.

Vnútorné omietky

Kvalitet proveren tokom vremena

Krečno cementni malteri za mašinsko nanošenje

3. Gornji unutrašnji sloj

Baumit KlimaColor ili obične farbe za unutrašnje prostore.

2. Mašinski malter

Laki krečno cementni malter Baumit MPI 25 L ili klasični MPI 25 za mašinsko nanošenje.

1. Priprema osnove

Bez pripreme osnove, direktno nanositi na čistu, suvu opeku. U slučaju izuzetno upijajuće osnove, koristiti regulator upijanja Baumit.

Gipsani malter

Za ručno i mašinsko nanošenja sa izglačanom površinom.

3. Gornji unutrašnji sloj

Obične farbe za unutrašnje prostore

2. Mašinski malter

Gipsani mašinski malter Baumit Ratio 20 ili Baumit UnoGold za ručno nanošenje.

1. Priprema podloge

Bez pripreme podloge, direktno nanositi na čistu, suvu opeku. U slučaju izuzetno upijajuće osnove, koristiti regulator upijanja Baumit.

Glatke sjajne

Moderni i impresivni

Gipsani malteri za mašinsko nanošenje Baumit Ratio

3. Gornji unutrašnji sloj

Obične farbe za unutrašnje prostore

2. Mašinski malter

Gipsani malter Baumit RatioGlatt ili svetli RatioGlatt L sa glatkom sjajnom površinom.

1. Priprema podloge

Bez pripreme podloge, direktno nanositi na čistu, suvu opeku. U slučaju izuzetno upijajuće osnove, koristiti regulator upijanja Baumit.

Zdrava, pouzdana i lepa

Ravna površina zidova zahvaljujući krečnoj košuljici za poboljšanje unutrašnje klime, bez štetnih materija, otporna na mikroorganizme.

4. Gornji unutrašnji sloj

Baumit KlimaColor ili obične farbe za unutrašnje prostore.

3. Krečna klima glet masa

Bela glet masa Baumit KlimaFino ili pastozna glet masa  KlimaFinish spremna za upotrebu. Glet mase se nanose direktno na zidne površine.

2. Mašinski malter

Malteri Klima: Baumit KlimaWhite i KlimaUni na bazi kreča za optimalnu regulaciju vlažnosti zatvorenih prostora, krečni/cementni malteri opšte namene Baumit MPI 25 L, MPI Uni ili MVR Uni.

1. Priprema podloge

Bez pripreme podloge, direktno nanositi na čistu, suvu opeku. U slučaju izuzetno upijajuće osnove, koristiti regulator upijanja Baumit.