Kako odabrati malter za unutrasnje prostore
star_border

Kako odabrati malter za unutrašnje prostore

Izbor adekvatnog maltera može podići vrednost građevinskog objekta, doneti uštede troškova, smanjiti radne zahteve i sprečiti pojavu oštećenja konstrukcije tokom životnog veka objekta. Da bi se predložio najadekvatniji sistem maltera potrebno je poznavati sve zahteve koji se na njega stavljaju.

KAKO ODABRATI MALTER?

  • Od čega je osnova koju ću malterisati? Opeke, porozni beton, stara gradnja, itd.
  • Kakav završni izgled maltera želim da postignem? Želim li potupno ravnu, glaziranu stukturu, nivelisanu, granuliranu, strukturiranu?
  • Kakva izgleda okolina? Uobičajene stambene četvrti, sobe sa povećanim stepenom vlažnosti, prostori pod opterećenjem, itd.
Omietka na tehlu

Opeka

Da bi se osiguralo pravilno funkcionisanje, opeka mora biti u skladu sa izborom adekvatnog maltera. U zavisnosti od ravni i tipa, opeka se malteriše jednoslojnim ili višeslojnim sistemom malterisanja. Izbor maltera zavisi i od željenog izgleda površine, vrste okruženja, odlika osnove i zahteva u pogledu funkcionalnosti maltera. 

omietka na pórobetón

Gas beton

Gas beton blokovi prave se od prirodnih sirovina. To su standarni blokovi, male težine i visoke paropropusnosti. 
Standardni blokovi dozvoljavaju i upotrebu tankoslojnih maltera. Debljina ovakvih maltera u unutrašnjosti počinje od oko 6 mm.

Omietka na betón

Betonska osnova

Beton spada u najviše korišćene građevinske materijale. Uglavnom se koristi za gradnju potpornih konstrukcija, nadprozornika i nadvratnika, poprečnih greda, stubova, plafonskih ploča, osnova, betonskih blokova, itd. Postoji široki izbor sistema maltera za betonske osnove, ručno ili mašinski nanete maltere koji se sastoje od više slojeva, tankih maltera i košuljica.

Omietka na Durisol alebo Velox

Cement-drvo materijali

Trenutno je na raspolaganju nekoliko alternativnih materijala za zidanje zidova. Jedna od njih je ekološki materijal na bazi drvene strugotine. U razmatranje uzeti građevinske blokove (npr. Durisol) ili sendvič panele sa ispunom (npr. Velox).

Omietka na vysoko tepelnoizolačné murivá

Građevinski elementi visokih termoizolacionih svojstava

Malteri za zidanje zidova sa veoma dobrim termoizolacionim svojstvima ima drugačije građevinske i fizičke parametre od tradicionalne opeke. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na njihovo malterisanje, odnosno tokom čitavog procesa od izbora maltera, sastava sistema za malterisanje do preciznog rešavanja detalja.

Omietka na vápennopieskové tehly

Kalcijum-silikatna opeka

Ekološki materijal izuzetnih akustičnih svojstava i visoke akumulacione moći omogućava korišćenje široke lepeze maltera. Posebno preporučujemo Klima proizvode za bolju regulaciju klime u unutrašnjem prostoru.