Tamne fasade

Tajna iza dugotrajnih tamnih fasada

Intenzivne boje fasade su u trendu, ali mogu predstavljati pravi izazov za proizvođače materijala. Sa Baumitom možete kombinovati koloritne ideje arhitekte ili investitora sa visokim zahtevima kada je u pitanju kvalitet i dugovečnost materijala.

Zbog čega dolazi do pregrevanja fasade

Termoizolacioni fasadni sistem štiti kuću od gubitka toplote u zimskim danima, dok u letnjim sprečava da sunčeva energija prodre u unutrašnjost kuće. 

Međutim, kada su u pitanju tamne nijanse fasade, u završnom sloju na površini koji čini sloj lepka sa mrežicom i fasadnim malterom može doći do pregrevanja i povećanja temperature, što može rezultirati oštećenjem maltera i pojavom pukotina na fasadi.

Tamne boje privlače sunčevu svetlost, usled čega dolazi do neželjenog pregrevanja površina. Sve nijanse boja su označene  faktorom refleksije svetlosti HBW.  Ilustracije radi, bela boja ima vrednost HBW 100, što znači da odbija 100 % svetlosti. S druge strane, crna upija svo svetlo i ima vrednost 0. Prema tome, upijeno sunčevo zračenje uzrokuje toplotu na površinama.

Hlađenje fasade

U saradnji sa proizvođačima pigmenata tržištu smo predstavili posebne ''Cool'' pigmente koji upijaju mnogo manje sunčevog zračenja i samim tim smanjuju površinsku temperaturu fasade.
Kako smo to postigli?
Sunčevo zračenje sastoji se od širokog spektra svetlosti. Ljudsko oko je sposobno da uoči samo vidljivi deo spektra. Međutim, za proizvođače je bitan kompletan uticaj spektra koji stvara toplotu. Posle višegodišnjeg istraživanja, uspeli smo da napravimo pigmente koji reflektuju više sunčeve svetlosti kompletnog spektra, posebno njenu toplotu.

Baumit fasadni malteri i boje

U Baumit fasadnim malterima i bojama takođe se koriste pigmenti nove generacije. Radi bolje orijentacije, nijanse počinju da se obeležavaju koeficijenom TSR koji je zamenio prvobitni HBW. TSR predstavlja koeficijent ukupnog odbijanja svetlosti, i označava sposobnost fasade da reflektuje sve komponente sunčevog zračenja.

Studije i iskustvo su pokazali da upotrebom ''Cool'' pigmenata možete smanjiti temperaturu površine za više od 10°C u odnosu na konvencionalne pigmente. 

Jednostavnija pravila

Sada se možete jednostavno orijentisati pri izboru boje za kuću. Na toplotno izolovane fasade primenjuju se jednostavna pravila. Za konvencionalnu toplotnu izolaciju možete, bez ograničenja, koristiti sve boje čiji je TSR iznad 25.

A tamnije nijanse?

Ni ovde nemate nikakvih ograničenja. Potrebno je samo da uzmete u obzir više troškove pravilnog odabira materijala i izvođenja. Kada je u pitanju tip termoizolacije takođe možete koristiti mineralnu vunu ili stiropor.

Potrebno je samo da kod izolacije izvedete dupli sloj armature sa lepkom i mrežicom. U tom slučaju dobijate, kao dodatnu vrednost, fasadu otpornu na mehanička oštećenja.

Tmavé fasády

Izvođenje armaturnog sloja toplotne izolacije pod tamnim bojama čiji je TSR < 20

Baumit open sistem
Dupli armaturni sloj: 2x (Baumit openContact lepak + StarTex mrežica)
Ukupna debljina armaturnog sloja: 5 ‑ 6 mm

Baumit Star EPS sistem sa stiroporom
Dupli armaturni sloj: 2x (Baumit StarContact White ili StarContact lepak + StarTex mrežica)
Ukupna debljina armaturnog sloja: 5 ‑ 6 mm

Baumit Star Mineral sistem sa kamenom vunom
Dupli armaturni sloj: 2x (Baumit StarContact White ili StarContact lepak+ StarTex mrežica). Ukupna debljina armaturnog sloja: 6 ‑ 7 mm

Tmavá fasáda